Algemene info...

ALGEMENE RESEVERINGSVOORWAARDEN

Op alle door ons aangegane reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van

toepassing, zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag. U

kunt deze vrijblijvend bij ons opvragen. Hierin treft u tevens de annuleringsvoorwaarden aan.

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Wanneer u een reservering bij ons onderbrengt

ontvangt u een bevestiging in tweevoud. Graag ontvangen wij een voor akkoord getekende

bevestiging binnen 2 weken retour. Indien wij deze bevestiging niet hebben ontvangen, dan

kunnen wij de boeking helaas niet als definitief beschouwen.

 

DEFINITIEF AANTAL GASTEN

Het definitieve aantal gasten voor uw bijeenkomst vernemen wij graag uiterlijk tien

werkdagen voor de aanvangsdatum. Tot uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van uw

bijeenkomst kunt u met een maximale marge van 5% afwijken van dit definitieve aantal

gasten.

 

BLOEMDECORATIE

Wij kunnen gepaste bloemdecoratie voor u verzorgen, in de door u aangegeven kleuren.

Prijzen vanaf € 16.50 per bloemstuk. Er is een ruim assortiment dat we graag laten zien.

 

NAAMKAARTEN

Wanneer u een specifieke tafelindeling wenst, kunnen wij naamkaarten maken voor uw

tafelindeling

a € 0.50 per stuk.

 

MUZIKALE AANKLEDING

o Huurprijs geluidsinstallatie en microfoons prijs op aanvraag

o Huurprijs volledig uitgeruste DJ installatie (incl. draaitafels) prijs op aanvraag

 

OESTERMAN

In ambachtelijk Frans oesterpak voorziet de oesterman uw gasten van verse oesters.

De kosten zijn vanaf € 2.10 per oester, voor een “Fines de Claires ΙΙΙ”of een “Zeeuwse

Oesters”. Deze prijs is vanaf 150 oesters. Gemiddeld heeft u voor een partij van 75 gasten

150 oesters nodig.