zandsupletie renesse

Van september tot december 2019 onderhoudt Rijkswaterstaat de kust van Renesse. Tussen strandpaviljoen de Schorpioen tot beach bar de Branding, en van hotel restaurant ’t Klokje tot strandpavil­joen Corazon. In totaal spuiten baggerschepen meer dan 500.000 kubieke meter zand op het strand. Hierdoor blijft Renesse goed beschermd tegen de zee.

Hinder en gevaarlijk werkterrein

Tijdens de werkzaamheden kunt u op het strand en in zee recreëren. Het werkterrein is echter verboden gebied, vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers. Passeer het werkterrein aan de zijde van de duinen, vermijd de grote leiding die de zee in loopt en houd uw hond aangelijnd. Watersporters moeten een veilige afstand tot het baggerschip houden van minimaal 300 meter. Ruiters dienen na de werkzaamheden rekening te houden met eventuele zachte plekken in het zand. De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.

Waarom is kustonderhoud nodig?

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Onder water of op het strand?
Waar het kan, brengt Rijkswaterstaat zand onder water aan, en waar het moet, op het strand. Onder water is meestal goedkoper en geeft minder overlast voor strandbezoekers. Dicht bij de kust van Renesse ligt een getijdegeul. Hierdoor is het niet mogelijk om zand onder water aan te brengen. Het zand zou dan deels in deze geul verdwij­nen en niet op het strand terecht komen. Daarom wordt het zand hier direct op het strand aangebracht.

Natuur
Bij het kustonderhoud houden we rekening met de natuur. In het broed- en zoogseizoen houdt Rijkswaterstaat afstand tot beschermde vogels en zeehonden om te voorkomen dat ze worden gescoord. Samen met tien natuurorganisaties onderzoekt Rijkswaterstaat de gevolgen voor de natuur van het aanbrengen van grote hoeveelheden zand op de kust. Kijk voor meer informatie op www.natuurlijkveilig.nl.

Meer weten?
Bekijk de film op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud