Strandrestaurant our SeasideStrandrestaurant our Seaside

Voucher voorwaarden

Door gebruik te maken van een voucher van Strandrestaurant our Seaside aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Strandrestaurant our Seaside uitgegeven vouchers.
  2. Iedere voucher is voorzien van een code en wordt slechts éénmaal verstrekt en kan door de unieke code éénmaal gebruikt worden.
  3. De vouchers kunnen worden gebruikt voor het nuttigen van spijzen en dranken en dienen aan Strandrestaurant our Seaside te worden verstrekt bij aankomst.
  4. In geval van diefstal of verlies (waaronder tevens begrepen het, per ongeluk, wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.
  5. Iedere voucher is gedurende een bepaalde periode geldig. Deze datum staat op de voucher. Na de vervaldatum kan de voucher niet meer worden gebruikt.
  6. Vouchers zijn niet inwisselbaar voor geld.
  7. Het is niet mogelijk om het bedrag in delen op te maken, wel is het mogelijk meerdere vouchers tegelijkertijd in te leveren.
  8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte voucher, dient het verschil betaald te worden in contanten of per pin.
  9. Het is niet toegestaan vouchers te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
  10. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de voorwaarden telkens voor het gebruik van een voucher te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen vouchers gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde voorwaarden.